Kategórie
Členská schôdza Oznamy

Pridané podklady z členskej schôdze

Na stránku Členská schôdza boli pridané podklady z členskej schôdze, ktorá sa konala 8.10.2023. Ide o porovanie stúpania vlečných a ročnú uzávierku.