Kategórie
Galéria

Zahájili sme sezónu 2024

V sobotu 23.3.2024 sme úspešne zahájili letovú sezónu 2024. Piloti začali periodickými preskúšaniami a prvýkrat u nás lietal aj novozakúpený vetroň LS1-f.

Novú fotogalériu pre túto sezónu nájdete tu: Prevádzka 2024

Kategórie
Členská schôdza Oznamy

Pozvánka na jarné školenie a členskú schôdzu

Pozývame vás na jarné školenie a členskú schôdzu, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 10.3.2024:

Program školenia: 8:00 – 12:45

Prezentácia členov, odovzdanie dokumentácie na kontrolu (VLP)

Letecké nehody a mimoriadne udalosti 2023 (VLP)

Činnosť v priestore R315, spolupráca s Vrtuľníkovým krídlom (Kiša)

Protipožiarna ochrana (Tebelák)

Prezentácia informácií z IMZ Dubnica nad Váhom 4.3.2023 (VLP)

Komunikácie pri mimo letiskových letoch, PBO (Pavlinský)

Záverečné preskúšanie (VLP)

13:30 Členská schôdza Ak. Prešov

1.   Otvorenie

2.   Voľba mandátovej a návrhovej komisie

3.   Členské otázky

4.   Kontrola plnenia uznesenia členských  schôdzi

5.   Vyhodnotenie výcviku odbor. činností za rok 2023

6.   Správa o činnosti R-AK v roku 2023

7.   Správa o činnosti KRK za rok 2023

8.   Účtovná závierka AK za rok 2023 a správa o hospodárení AK za rok 2023

9.   Príspevky na náklady a ocenenie prínosov v roku 2024

10. Rozpočet na rok 2024

11. Diskusia o predaji leteckej techniky

12. Diskusia

13. Návrh a schválenie uznesenia ČS

14. Záver

Poznámka:

Podľa stanov AK čl. 11 je ČS uznášania schopná za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov, ktorí majú právo hlasovať. V prípade opätovného zvolania ČS je táto uznášania schopná, ak je prítomná 1/3 členov, ktorí majú právo hlasovať. V opačnom prípade predseda AK resp. R-AK zvolá ČS v inom termíne do 60 dní.

                                                                              Ľubomír Beluško

                                                                              predseda AK Prešov

Kategórie
Články Oznamy

Ďakujeme za sponzorský dar

Piloti nášho aeroklubu sa počas celej sezóny zúčastňujú rôznych súťaží a sústredení. Na týchto podujatiach často využívame párty stan a tak nás veľmi potešilo keď nás oslovili z firmy Expodom.sk so sponzorskou ponukou. Firma predáva rýchlorozkladacie párty stany, čo bude pre nás krok vpred, keďže stavba nášho súčasného párty stanu vyžaduje aspoň 4 ľudí.

Týmto príspevkom ďakujeme firme Expodom.sk za darovanie stanu s rozmermi 3×3 metre.

Kategórie
Oznamy

Poukázanie podielu zaplatenej dane pre Aeroklub Prešov, o.z.

Aj tento rok sa Aeroklub Prešov o.z. uchádza o podporu rozvoja športového letectva a výchovy talentovanej mládeže formou poukázania podielu z Vašich daní na našu činnosť. Aeroklub je vedený v notárskom registri zoznamu prijímateľov podielu dane za rok 2023. Návod na poukázanie podielu zaplatenej dane pre Aeroklub Prešov, o.z. a ďalšie tlačivá nájdete tu:

Kategórie
Oznamy

PF2024

Prajeme vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný Nový rok 2024!

Kategórie
Oznamy

Poďakovanie mestu Prešov

Mesto Prešov prispelo sumou 439€ na zorganizovanie parašutistickej súťaže Memoriál Ladislava Platka.

Kategórie
Členská schôdza Oznamy

Členská schôdza 9.12.2023

Rada  Aeroklubu Prešov o.z. Vás pozýva na  členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 

9.12.2023 (sobota) o 9,30 hod  v priestoroch AK Prešov s týmto programom:

1.   Otvorenie

2.   Voľba mandátovej a návrhovej komisie

3.   Členské otázky

4.   Kontrola plnenia uznesenia členských  schôdzi

5.   Vyhodnotenie výcviku odbor. činností za rok 2023 k termínu január-november

6.   Správa o činnosti KRK k termínu január-november

7.   Plán činnosti KRK, plán čl. schôdzi, plán akcií AK a činnosti jednotlivých odborov na rok 2024

8.   Diskusia

9.   Návrh a schválenie uznesenia ČS

10. Záver

                                                Ľubomír Beluško   predseda AK Prešov

Kategórie
Články Galéria

5. ročník Memoriálu Plk. Mgr. Radoslava Lacka

V sobotu 11.11.2023 sme si už po piatykrát uctili pamiatku Plk. Mgr. Radoslava Lacka. Účasť bola vysoká a priebeh si môžete pozrieť vo fotogalérii: Memoriál Rada Lacka 2023

Kategórie
Oznamy

Posledná rozlúčka s Františkom Sopkom

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 29. októbra 2023 nás navždy opustil náš dlhoročný priateľ a člen František Sopko.

Posledná rozlúčka sa uskutoční v utorok 31. októbra 2023 o 11:00 v Dome smútku v Prešove.

Kategórie
Oznamy

Pozvánka na zatváranie neba 2023

Aeroklub Prešov Vás pozýva na Zatváranie neba, ktoré sa uskutoční dňa 11.11.2023 o 9:30 na letisku v Prešove. Bude sa súťažiť v trojboji:
1. Presnosť prístátia na vetroni L-13 Blaník s navijakovým štartom.
2. Hod kniplom na diaľku
3. Pitie piva na čas
Pochutiť si budete môcť na guláši a pivečku.
Svoju účasť prosím nahláste čo najskôr telefonicky na čísle +421 901 903 015 alebo e-mailom na minarik.lukas@gmail.com. Štartový poplatok je 20 €, pre členov AK Prešov 10 €. Konzumný poplatok pre nelietajúcich hostí 7 €
Akcia je obmedzená pre členov SNA a ich rodinných príslušníkov