Naše lietadlá

Zlin Z-226 OM-LLP
Zlin Z-43 OM-EOZ
Tomark Viper SD4 OM-M911

Let L-13 SE Vivat OM-9109

Let L-13 A Blaník OM-2713
Centrair C-201 B Marianne OM-3737
Centrair C-101 D Pegase OM-4747
Cirrus Standard OM-0702
Cirrus Standard OM-1176

ICA IS-28 OM-5002

Lietadlá, ktoré u nás lietali:

Let L-13 Blaník OM-1838

Výrobné číslo: 172014. Zachytený nad Prievidzou.
Na tomto Blaníku získali naši piloti Martin Toman a Jozef Pavlinský výborné 2. miesto na Memoriáli Alexandra Makarenka 2010 v kategórii Blaníkov.
Neskôr bol predaný do Ruska, kde ďalej lieta.

Orličan VSO-10 Gradient OM-7511
Orličan VSO-10 Gradient OM-5613