Kategórie
Členská schôdza Oznamy

Členská schôdza 9.12.2023

Rada  Aeroklubu Prešov o.z. Vás pozýva na  členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 

9.12.2023 (sobota) o 9,30 hod  v priestoroch AK Prešov s týmto programom:

1.   Otvorenie

2.   Voľba mandátovej a návrhovej komisie

3.   Členské otázky

4.   Kontrola plnenia uznesenia členských  schôdzi

5.   Vyhodnotenie výcviku odbor. činností za rok 2023 k termínu január-november

6.   Správa o činnosti KRK k termínu január-november

7.   Plán činnosti KRK, plán čl. schôdzi, plán akcií AK a činnosti jednotlivých odborov na rok 2024

8.   Diskusia

9.   Návrh a schválenie uznesenia ČS

10. Záver

                                                Ľubomír Beluško   predseda AK Prešov