NEWSREEL

Akcie a udalosti v Aeroklube Prešov

19. december 2017 - Novoročný beh

Rada Aeroklubu Prešov o.z. Vás pozýva na Novoročný beh, ktorý sa uskutoční 06.01.2018 (sobota) o 10,00 hod. Účasť rodinných príslušníkov a známych bez obmedzenia veku vítaná. Občerstvenie (teplé aj studené) pre všetkých a vecné ceny pre najlepších zabezpečené.

Ľubomír Beluško
predseda AK Prešov

27. november 2017 - Členská schôdza

Rada Aeroklubu Prešov o.z. Vás pozýva na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 16.12.2017 (sobota) o 14,30 hod v priestoroch AK Prešov s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, členské otázky
3. Kontrola plnenia uznesenia členských schôdzi
4. Vyhodnotenie výcviku odbor. činností za rok 2017 k termínu ČS
5. Správa o činnosti KRK za tretí štvrťrok 2017
6. Plán činnosti KRK, plán čl. schôdzi, plán akcií AK a činnosti jednotlivých odborov na rok 2018
7. Predstavy nového VLP o činnosti aeroklubu na rok 2018
8. Diskusia
9. Návrh a schválenie uznesenia ČS
10. Záver

Ľubomír Beluško,
predseda AK Prešov

7. november 2017 - Letové dni Aeroklubu Prešov

Rozpis letových dní 2017/2018

27. október 2017 - Memoriálu zasl. majstra športu Ladislava Platka

Mesto Prešov podporilo 12. ročník „Memoriálu zasl. majstra športu Ladislava Platka“ sumou vo výške 328 €.

18. október 2017 - Zatváranie neba

Aeroklub Prešov Vás pozýva na Zatváranie neba, ktoré sa uskutoční dňa 11.11.2017 o 10,00 hod na letisku v Prešove. Svoju účasť prosím nahláste najneskôr do 5.11.2017 telefonicky na čísle +421 944 192 292 alebo e-mailom na jopav.fly@gmail.com.

11. september 2017 - Členská schôdza

Rada Aeroklubu Prešov o.z. Vás pozýva na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 30.09.2017 (sobota) o 16,30 hod v priestoroch AK Prešov s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, členské otázky
3. Kontrola plnenia uznesenia členských schôdzi
4. Správa o hospodárení AK za prvý polrok 2017
5. Správa KRK za prvý polrok 2017
6. Správa o výcviku odborových činností za prvý polrok 2017
7. Diskusia
8. Návrh a schválenie uznesenia ČS
9. Záver

Ľubomír Beluško,
predseda AK Prešov

12. máj 2017 - Opustil nás Mgr. Radoslav Lacko

Po leteckej tragédii nás opustil náš člen Mgr. Radoslav Lacko. Rozlúčka s ním bude 16.5.2017 o 11,00 hod na Hasičskej stanici a 17.5.2017 o 13,00 v Dome smútku v Prešove.

Večná mu pamiatka.

5. apríl 2017 - Nevysporiadané záväzky voči Aeroklubu Prešov

Nevysporiadané záväzky voči Aeroklubu Prešov k 4.4.2017

31. marec 2017 - Ȍlenské príspevky na rok 2017

Členské príspevky, príspevky na náklady a ocenenie prínosov v roku 2017

20. marec 2017 - Členská schôdza

Rada Aeroklubu Prešov o.z. Vás pozýva na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 26.03.2017 (nedeľa) o 13,30 hod v priestoroch AK Prešov s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, členské otázky
3. Kontrola plnenia uznesenia členských schôdzi
4. Správa o činnosti R-AK v roku 2016
5. Účtovná závierka AK za rok 2016 a správa o hospodárení AK za rok 2016
6. Správa KRK k hospodáreniu AK za rok 2016
7. Rozpočet AK na rok 2017
8. Členské príspevky, príspevky na náklady a ocenenie prínosov v roku 2017
9. Zmena stanov aeroklubu (Návrh stanov na ČS 26.03.2017)
10. Diskusia
11. Návrh a schválenie uznesenia ČS
12. Záver

Ľubomír Beluško,
predseda AK Prešov

6. marec 2017 - Letové dni Aeroklubu Prešov

Rozpis letových dní 2017

10. február 2017 - Teoretické školenie 12. a 26.3.2017

Pozvánka na teoretické školenie 12. a 26.3.2017

16. január 2017 - Novoročný beh

V nedeľu, 15. januára 2017 sme využili krásny slnečný zimný deň na ďalší ročník športovo – branno – recesistickej súťaže s názvom Novoročný beh. Súťaže sa zúčastnilo 30 pretekárov, medzi nimi aj priatelia z Aeroklubu Košice. Účasť bola oproti minulým ročníkom o niečo nižšia, pravdepodobne ju ovplyvnili silné mrazy a výdatné sneženie v predchádzajúcich dňoch. Súťažilo sa v piatich kategóriách, v tradičných disciplínach: beh, streľba zo vzduchovky, hod špalkom do diaľky a hod loptičkou na cieľ. O občerstvenie a pitný režim sa dokonale postaral náš Milan. Súťaž prebehla bez úrazov a priniesla tieto výsledky: Kategória deti: 1. Karolína Pavlíková, 2. Martin Sobek, 3. Simona Belušková. Kategória ženy: 1. Karolína Tomanová, 2. Janka Vojtovičová, 3. Kristína Tomanová. Kategória muži do 35 rokov: 1. Jozef Pavlinský, 2. – 3. Martin Jakab, Lukáš Hvizda. Kategória muži 36 – 59 rokov: 1. Miroslav Štempeľ, 2. Martin Toman, 3. Alexander Rösner. Kategória muži nad 60 rokov: 1. Pavol Gabáni, 2. Augustín Jakab, 3. – 4. František Podracký, Andrej Kušnírik. Gratulujeme a tešíme sa na stretnutie v budúcom roku!

12. január 2017 - Novoročný beh

Preložený Novoročný beh sa uskutoční 15.1.2017 (nedeľa) o 9,30 hod.

5. január 2017 - Novoročný beh

Vzhľadom na nepriaznivé počasie na sobotu 7.1.2017 sa Novoročný beh presúva na 14. resp. 15.1.2017. Termín sa upresní budúci týždeň v závislosti na predpovedi počasia.

Šaňo Komanický,
Rada Aeroklubu

3. január 2017 - Novoročný beh

Rada Aeroklubu Prešov o.z. Vás pozýva na Novoročný beh, ktorý sa uskutoční 7.1.2017 (sobota) o 09,30 hod. Účasť rodinných príslušníkov a známych bez obmedzenia veku vítaná. Občerstvenie (teplé aj studené) pre všetkých a vecné ceny pre najlepších zabezpečené.

1. november 2016 - Memoriálu zasl. majstra športu Ladislava Platka

Mesto Prešov podporilo 11. ročník „Memoriálu zasl. majstra športu Ladislava Platka“ sumou vo výške 310 €.

Basic info

Name of the airport: PREŠOV

ICAO: LZPW

Type of the airport: Military nonpublic airport with civil traffic exclusively for Aeroklub Prešov

GEO

7 km NE Prešov

ARP (WGS84)

N 49°01'36", E 21°18'18"

ELEV

314,55 m / 1032 ft

Magnetic declination

4°E 2011

RWY

05 / 23

MAG

054° / 234°

Length and surface

800 x 40 m grass

Carrying capacity

5700 kg / 0,7 Mpa

Operation time

MTWR H24, Aeroklub HO

Services

Repairs O/R LTD

Fuel

Avgas 100, Unleaded 95

Oil

Aeroshell 100, 100W a M8AD

Communication frequency - Tower

135,500 MHz - MTWR

Communication frequency - Operator

135,500 MHz - INFO

Operation rules

GAT flights are permitted to enter LZR315 MCTR only with a consent of MILITARY PRESOV TWR station. The consent must be obtained three minutes in advance at least. The military airfield may be used only with the consent issued by an air operator of the military airbase Presov. Arrivals without communication are not possible.

Operators

Air base, 080 06 Prešov
contact: +421 960 112 233, MTWR +421 960 527 119

SNA Aeroklub Prešov, Vranovská 72, 080 01 Prešov
contact: +421 917 565 988, info@aeroklubpresov.sk