AKTUALITY

Akcie a udalosti v Aeroklube Prešov

30. november 2018 - Poďakovanie mestu Prešov

Mesto Prešov prispelo sumou 353 € na 13. ročník parašutistickej súťaže „Memoriál zaslúžilého majstra športu Ladislava Platka“

26. november 2018 - Členská schôdza

Rada Aeroklubu Prešov o.z. Vás pozýva na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 08.12.2018 (sobota) o 13,30 hod v priestoroch AK Prešov s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, členské otázky
3. Kontrola plnenia uznesenia členských schôdzi
4. Vyhodnotenie výcviku odbor. činností za rok 2018 k termínu ČS
5. Správa o činnosti KRK za rok k termínu ČS
6. Plán činnosti KRK, plán čl. schôdzi, plán akcií AK a činnosti jednotlivých odborov na rok 2019
7. Diskusia
8. Voľba orgánov AK – predseda AK, predseda KRK, členovia rady AK a KRK, komisií odborov
9. Návrh a schválenie uznesenia ČS
10. Záver

Ľubomír Beluško
predseda AK Prešov

11. november 2018 - Aktualizovaná fotogaléria

Aktualizovali sme našu fotogalériu, nové fotky nájdete tu: odkaz

26. október 2018 - Letové dni Aeroklubu Prešov

Rozpis letových dní 2018/2019

10. október 2018 - Zatváranie neba 2018

Pozývame Vás na Zatváranie neba 2018, ktoré sa bude konať v priestoroch Aeroklubu na letisku v Prešove dňa 10. novembra 2018 (sobota) so zažiatkom o 9:30.
Bude sa súťažiť v trojboji:
1. Presnosť prístátia na vetroni L-13 Blaník s navijakovým štartom.
2. Hod kniplom na diaľku
3. Pitie piva na čas
Pochutiť si budete môcť na guláši a pivečku.
Svoju účasť prosím nahláste čo najskôr telefonicky na čísle +421 944 192 292 alebo e-mailom na jopav.fly@gmail.com
Štartový poplatok je 20 €, pre členov AK Prešov 10 €. Konzumný poplatok pre nelietajúcich hostí 5 €
Zaregistrujte sa čo najskôr telefonicky na čísle 0944 192 292 alebo e-mailom na jopav.fly@gmail.com

3. október 2018 - Členská schôdza

Rada Aeroklubu Prešov o.z. Vás pozýva na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 13.10.2018 (sobota) o 16,30 hod v priestoroch AK Prešov s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, členské otázky
3. Kontrola plnenia uznesenia členských schôdzi
4. Správa o hospodárení AK za 9 mesiacov 2018
5. Správa KRK za 9 mesiacov 2018
6. Správa o výcviku odborových činností za 9 mesiacov 2018
7. Voľba volebnej komisie pre voľby orgánov AK
8. Diskusia
9. Návrh a schválenie uznesenia ČS
10. Záver

Ľubomír Beluško,
predseda AK Prešov

8. september 2018 - Pozvánka na 80. výročie začiatku lietania v Prešove

Pred osemdesiatimi rokmi skupina nadšencov začala s lietaním v Prešove. Vďaka nim si ďalšie desiatky odvážnych mladých ľudí mohli splniť svoj sen o lietaní a vďaka týmto nadšencom sa podarilo vycvičiť množstvo vynikajúcich profesionálov pre armádne, dopravné, či poľnohospodárske letectvo. Prešov sa stal významným miestom slovenského a československého športového lietania.

Pri príležitosti tohto jubilea si Vás dovoľujeme pozvať na stretnutie pamätníkov, súčasníkov a priateľov lietania, ktoré sa uskutoční 15.9.2018 (v sobotu ) na letisku v Prešov-Nižná Šebastová (Vranovská ul. č.72 ) s programom:
  10:00 hod Parašutistická súťaž Memoriál L. Platka v presnosti pristátia
  13:00 hod Pozdravy hostí

V priebehu dňa: statické a letové ukážky lietadiel Aeroklubu spomienkové lietanie na vetroni LF-109 Pionier pilotmi, ktorí majú typ zapísaný v zápisníku, predvádzacie lety s ULL Viper SD 4 výrobcu Tomark Aero, simulátorové lietanie Piper PA-28 foto a video výstava histórie lietania a parašutizmu v Prešove, aj z Vami prinesených materiálov.

Tešíme sa na Vašu účasť s pozdravom Letu zdar!

Parkovanie, občerstvenie, predaj suvenírov je v areáli Aeroklubu, kyvadlová doprava od konečnej zástavky MHD č. 1 Nižná Šebastová v dobe od 10:00 do 16:00 hod.

Ľubomír Beluško
predseda Aeroklubu Prešov

Upozornenie: akcia je neverejná, zúčastniť sa môžu všetci členovia aeroklubu a pozvaní hostia.

5. august 2018 - Prípravy výročia začiatku lietania v Prešove

Priatelia tento rok je pre priaznivcov lietania významný tým, že v jeseni tohto roku uplynie už 80 rokov od prvých úspešných letov v Prešove. Z tohto dôvodu má aeroklub v sobotu 15. septembra v úmysle zorganizovať na našom letisku oslavy tohto výročia. V tejto súvislosti sa Rada AK obracia na svojich členov s prosbou o aktívnu účasť na príprave a priebehu osláv tohto jubilea. Program osláv bude členom AK včas zaslaný ale keďže je teraz iba v počiatočnom štádiu priprav, každý dobrý nápad na jeho doplnenie a rozšírenie od členov aeroklubu je iba vítaný. V prípade záujmu ďalšie informácie poskytne VLP Ing. Jozef Pavlinský 0944 192 292.

Šaňo Komanický
tajomník AK

19. jún 2018 - Memoriál zaslúžilého majstra športu Ladislava Platka

13. ročník medzinárodnej parašutistickej súťaže v presnosti pristátia "Memoriál zaslúžilého majstra športu Ladislava Platka" sa uskutoční 30. júna 2018 na letisku Aeroklubu Prešov. Propozície súťaže

9. apríl 2018 - Členské príspevky na rok 2018

Členské príspevky, príspevky na náklady a ocenenie prínosov v roku 2018

5. marec 2018 - Teoretické školenie 11.3. a 25.3.2018

Pozvánka na teoretické školenie 11.3. a 25.3.2017

29. január 2018 - Poukázanie podielu zaplatenej dane pre Aeroklub Prešov, o.z.

Aj tento rok sa Aeroklub Prešov o.z. uchádza o podporu rozvoja športového letectva a výchovy talentovanej mládeže formou poukázania podielu z Vašich daní na našu činnosť. Aeroklub je vedený v notárskom registri zoznamu prijímateľov podielu dane za rok 2017. Návod na poukázanie podielu zaplatenej dane pre Aeroklub Prešov, o.z. a ďalšie tlačivá nájdete tu:
Návod na poukázanie podielu zaplatenej dane pre Aeroklub Prešov, o.z.
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní 2% dane z príjmov
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov zo závislej činnosti

1. január 2018 - 7777

7777

19. december 2017 - Novoročný beh

Rada Aeroklubu Prešov o.z. Vás pozýva na Novoročný beh, ktorý sa uskutoční 06.01.2018 (sobota) o 10,00 hod. Účasť rodinných príslušníkov a známych bez obmedzenia veku vítaná. Občerstvenie (teplé aj studené) pre všetkých a vecné ceny pre najlepších zabezpečené.

Ľubomír Beluško
predseda AK Prešov

27. november 2017 - Členská schôdza

Rada Aeroklubu Prešov o.z. Vás pozýva na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 16.12.2017 (sobota) o 14,30 hod v priestoroch AK Prešov s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, členské otázky
3. Kontrola plnenia uznesenia členských schôdzi
4. Vyhodnotenie výcviku odbor. činností za rok 2017 k termínu ČS
5. Správa o činnosti KRK za tretí štvrťrok 2017
6. Plán činnosti KRK, plán čl. schôdzi, plán akcií AK a činnosti jednotlivých odborov na rok 2018
7. Predstavy nového VLP o činnosti aeroklubu na rok 2018
8. Diskusia
9. Návrh a schválenie uznesenia ČS
10. Záver

Ľubomír Beluško,
predseda AK Prešov

7. november 2017 - Letové dni Aeroklubu Prešov

Rozpis letových dní 2017/2018

27. október 2017 - Memoriálu zasl. majstra športu Ladislava Platka

Mesto Prešov podporilo 12. ročník „Memoriálu zasl. majstra športu Ladislava Platka“ sumou vo výške 328 €.

18. október 2017 - Zatváranie neba

Aeroklub Prešov Vás pozýva na Zatváranie neba, ktoré sa uskutoční dňa 11.11.2017 o 10,00 hod na letisku v Prešove. Svoju účasť prosím nahláste najneskôr do 5.11.2017 telefonicky na čísle +421 944 192 292 alebo e-mailom na jopav.fly@gmail.com.

11. september 2017 - Členská schôdza

Rada Aeroklubu Prešov o.z. Vás pozýva na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 30.09.2017 (sobota) o 16,30 hod v priestoroch AK Prešov s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, členské otázky
3. Kontrola plnenia uznesenia členských schôdzi
4. Správa o hospodárení AK za prvý polrok 2017
5. Správa KRK za prvý polrok 2017
6. Správa o výcviku odborových činností za prvý polrok 2017
7. Diskusia
8. Návrh a schválenie uznesenia ČS
9. Záver

Ľubomír Beluško,
predseda AK Prešov

12. máj 2017 - Opustil nás Mgr. Radoslav Lacko

Po leteckej tragédii nás opustil náš člen Mgr. Radoslav Lacko. Rozlúčka s ním bude 16.5.2017 o 11,00 hod na Hasičskej stanici a 17.5.2017 o 13,00 v Dome smútku v Prešove.

Večná mu pamiatka.

5. apríl 2017 - Nevysporiadané záväzky voči Aeroklubu Prešov

Nevysporiadané záväzky voči Aeroklubu Prešov k 4.4.2017

31. marec 2017 - Členské príspevky na rok 2017

Členské príspevky, príspevky na náklady a ocenenie prínosov v roku 2017

20. marec 2017 - Členská schôdza

Rada Aeroklubu Prešov o.z. Vás pozýva na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 26.03.2017 (nedeľa) o 13,30 hod v priestoroch AK Prešov s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, členské otázky
3. Kontrola plnenia uznesenia členských schôdzi
4. Správa o činnosti R-AK v roku 2016
5. Účtovná závierka AK za rok 2016 a správa o hospodárení AK za rok 2016
6. Správa KRK k hospodáreniu AK za rok 2016
7. Rozpočet AK na rok 2017
8. Členské príspevky, príspevky na náklady a ocenenie prínosov v roku 2017
9. Zmena stanov aeroklubu (Návrh stanov na ČS 26.03.2017)
10. Diskusia
11. Návrh a schválenie uznesenia ČS
12. Záver

Ľubomír Beluško,
predseda AK Prešov

6. marec 2017 - Letové dni Aeroklubu Prešov

Rozpis letových dní 2017

10. február 2017 - Teoretické školenie 12. a 26.3.2017

Pozvánka na teoretické školenie 12. a 26.3.2017

16. január 2017 - Novoročný beh

V nedeľu, 15. januára 2017 sme využili krásny slnečný zimný deň na ďalší ročník športovo – branno – recesistickej súťaže s názvom Novoročný beh. Súťaže sa zúčastnilo 30 pretekárov, medzi nimi aj priatelia z Aeroklubu Košice. Účasť bola oproti minulým ročníkom o niečo nižšia, pravdepodobne ju ovplyvnili silné mrazy a výdatné sneženie v predchádzajúcich dňoch. Súťažilo sa v piatich kategóriách, v tradičných disciplínach: beh, streľba zo vzduchovky, hod špalkom do diaľky a hod loptičkou na cieľ. O občerstvenie a pitný režim sa dokonale postaral náš Milan. Súťaž prebehla bez úrazov a priniesla tieto výsledky: Kategória deti: 1. Karolína Pavlíková, 2. Martin Sobek, 3. Simona Belušková. Kategória ženy: 1. Karolína Tomanová, 2. Janka Vojtovičová, 3. Kristína Tomanová. Kategória muži do 35 rokov: 1. Jozef Pavlinský, 2. – 3. Martin Jakab, Lukáš Hvizda. Kategória muži 36 – 59 rokov: 1. Miroslav Štempeľ, 2. Martin Toman, 3. Alexander Rösner. Kategória muži nad 60 rokov: 1. Pavol Gabáni, 2. Augustín Jakab, 3. – 4. František Podracký, Andrej Kušnírik. Gratulujeme a tešíme sa na stretnutie v budúcom roku!

12. január 2017 - Novoročný beh

Preložený Novoročný beh sa uskutoční 15.1.2017 (nedeľa) o 9,30 hod.

5. január 2017 - Novoročný beh

Vzhľadom na nepriaznivé počasie na sobotu 7.1.2017 sa Novoročný beh presúva na 14. resp. 15.1.2017. Termín sa upresní budúci týždeň v závislosti na predpovedi počasia.

Šaňo Komanický,
Rada Aeroklubu

3. január 2017 - Novoročný beh

Rada Aeroklubu Prešov o.z. Vás pozýva na Novoročný beh, ktorý sa uskutoční 7.1.2017 (sobota) o 09,30 hod. Účasť rodinných príslušníkov a známych bez obmedzenia veku vítaná. Občerstvenie (teplé aj studené) pre všetkých a vecné ceny pre najlepších zabezpečené.

1. november 2016 - Memoriálu zasl. majstra športu Ladislava Platka

Mesto Prešov podporilo 11. ročník „Memoriálu zasl. majstra športu Ladislava Platka“ sumou vo výške 310 €.

Základné údaje

Názov letiska: PREŠOV

ICAO: LZPW

Typ letiska: Vojenské neverejné letisko s civilnou prevádzkou len Aeroklubu Prešov

Umiestnenie GEO

7 km NE Prešov

Vzťažný bod ARP (WGS84)

N 49°01'36", E 21°18'18"

Nadmorská výška ELEV

314,55 m / 1032 ft

Magnetická deklinácia

4°E 2011

Dráhový systém RWY

05 / 23

Presný smer MAG

054° / 234°

Dlžka a povrch

800 x 40 m tráva

Únosnosť

5700 kg / 0,7 Mpa

Prevádzková doba

MTWR H24, Aeroklub HO

Služby

Opravy O/R LTD

Palivo

Avgas 100, Natural 95

Olej

Aeroshell 100, 100W a M8AD

Komunikačná frekvencia - Veža

135,500 MHz - MTWR

Komunikačná frekvencia - Prevádzka

135,500 MHz - INFO

Pravidlá prevádzky

Letom GAT je vstup do LZR315 MCTR PREŠOV povolený len so súhlasom stanovišťa MILITARY PREŠOV TWR. Súhlas musí byť získaný minimálne 3 minúty vopred. Plochu vojenského letiska Prešov je možné použiť iba na základe súhlasu vydaného prevádzkovateľom vojenského letiska Prešov. Prílet bez spojenia nie je možný.

Prevádzkovatelia

Vrtuľníkové krídlo, 080 06 Prešov
kontakt: +421 960 112 233, MTWR +421 960 527 119

SNA Aeroklub Prešov, Vranovská 72, 080 01 Prešov
kontakt: +421 917 565 988, info@aeroklubpresov.sk